«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Огляд освітніх новин та проєктів НПА: 6 – 10 вересня 2021 року

Що нового в освіті? Головне за тиждень – у дайджесті ОсвітАналітики

 1. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників.

Оновлене Положення про атестацію педагогічних працівників передбачає визначити порядок проведення атестації педагогічних працівників як систему заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності.

За результатами атестації може бути:

 • встановлено відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді;
 • присвоєно наступну чи нижчу кваліфікаційну категорію або підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію;
 • підтверджено чи не підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання, присвоєно чи не присвоєно педагогічне звання;
 • присвоєно (підтверджено) тарифний розряд.

Зокрема, Наказом МОН «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» пропонується врегулювання питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію. Так, таким педпрацівникам протягом 10 робочих днів мають бути присвоєна або підтверджена наступна кваліфікаційна категорія та педагогічне звання.

 1. Співпраця між Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України

Між Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України укладено Меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для підвищення рівня медіаграмотності та критичного мислення населення України.

Сторони здійснюватимуть співпрацю за такими напрямами:

 • участь у проведенні просвітницької кампанії з медіаграмотності, що включатиме такі компоненти як розвиток критичного мислення, навички перевірки фактів, джерел інформації та визначення маніпулятивних технік, ознайомлення з найпоширенішими порушеннями прав людини із застосуванням інтернет-технологій тощо;
 • сприяння розвитку та популяризації національної платформи з медіаграмотності;
 • організація публічних заходів, спрямованих на обговорення питань, пов’язаних із підвищенням рівня критичного мислення та медіаграмотності населення України;
 • сприяння запуску та проведенню національного конкурсу «Репортер» для учнів 9-11 класів закладів освіти;
 • сприяння інтеграції елементів критичного мислення та медіаграмотності в освітні програми та навчальні предмети закладів освіти;
 • сприяння впровадженню проєкту Fact≠Fake шляхом поширення відповідної інформації в закладах освіти;
 • налагодження взаємодії з міжнародними організаціями.

 

 1. Оренда державного майна

Листом МОН від 8 вересня 2021 № 1/9-452 надаються роз’яснення про надання дозволу з питань оренди державного майна.

Так, для отримання згоди на укладення договору оренди об’єктів нерухомого майна балансоутримувач повинен надати до МОН лист-запит.

Для отримання згоди на пролонгацію договору оренди об’єктів нерухомого майна балансоутримувач повинен за 5 місяців до закінчення терміну дії договору надати до МОН лист-запит.

Керівники установи, організації чи підприємства несуть відповідальність за достовірність наданих даних.

 1. Декларація про безпеку шкіл

Презентовано Національний план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, ухвалений Урядом 4 серпня.

Декларація про безпеку шкіл – це політичне зобов’язання щодо захисту освіти під час збройних конфліктів, яке взяли на себе вже 111 держав, у тому числі й Україна.

Мета заходу – посилити підтримку та прискорити реалізацію зобов’язань України в межах реалізації положень Декларації про безпеку шкіл, гарантувати захист кожного закладу освіти на сході України для дітей та вчителів.

План складається з 19 завдань, що об’єднані в 6 блоків:

 • ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти (запровадження моніторингу нападів на заклади освіти та навчання місцевих освітніх управлінців щодо користування інструментом);
 • захист закладів освіти від нападів та їх відновлення в разі пошкодження;
 • забезпечення безперервності навчання, зокрема забезпечення закладів освіти, здобувачів освіти та педагогічних працівників доступом до інтернету, цифровою технікою та електронними освітніми ресурсами;
 • упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів;
 • забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту (утворення міжвідомчої робочої групи як інструменту координації заходів з реалізації Декларації);
 • інформаційна підтримка впровадження положень Декларації.

 

 1. Удосконалено порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

 Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» удосконалено порядок проведення конкурсу з урахуванням процесів децентралізації, утворення територіальних громад та можливих надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів тощо.

Так, конкурс буде проводитися у два тури:

перший – в Автономній Республіці Крим, областях, Києві та Севастополі;

другий – на загальнодержавному рівні.

Під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, що об’єктивно унеможливлюють проведення конкурсу або окремих його турів, конкурс або окремі його тури можуть проводитися в дистанційній формі. Рішення про це схвалюють відповідні організаційні комітети.

 1. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам

Верховною Радою України прийнято Закон щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам – 5324-1.

Відповідно до схвалених змін перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педпрацівників буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

Окрім того, законом узгоджено норми Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту» в частині використання терміна «кваліфікаційна категорія».

 1. Формування та розміщення державного та регіонального замовлення

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про формування та розміщення державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти на післядипломну освіту – 5467.

Проєктом Закону передбачається врегулювати особливості відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного та/або регіонального замовлення на підготовку здобувачів вищої, фахової передвищої, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, післядипломної освіти.

Проєктом Закону:

– встановлюється порядок формування державного замовлення у розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та наступні за ним два роки та обсягів видатків загального фонду державного бюджету на зазначені цілі.

– встановлюється порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах у зв’язку із передачею фінансування з державного бюджету до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу та  визначається термінологія;

– визначається механізм спрямування бюджетних коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності на оплату послуг з підготовки здобувачів освіти з Державного бюджету України;

– запроваджується автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення (через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО)) між закладами освіти шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного балу.

– встановлюється норма, яка передбачає застосування конкурсних засад при розміщенні державного (регіонального) замовлення з урахуванням, зокрема пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 1. Наукові парки

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків» – 4236.

Метою закону є підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок.

Законопроєкт, зокрема, надає можливість закладам вищої освіти та наукових установ бути засновниками декількох наукових парків. Так, пропонується надати закладам вищої освіти та науковим установа наступні повноваження:

 • право створювати наукові парки без погодження з МОН, а також самостійно визначати напрями своєї діяльності;
 • право бути засновниками декількох наукових парків;
 • можливість надавати в оренду приміщення для розміщення наукових парків на пільгових умовах (за 1 грн орендної плати за 1 метр квадратний).

 

 1. Військова освіта та наука

Прийнято за основу проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки”.

Метою проекту Закону є вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі 0 ВНП ЗВО), військових наукових установах (далі – НУ), підвищення якості підготовки військових фахівців.

Законопроєктом пропонується надати особливі повноваження державним органам, до сфери управління яких належать ВВНЗ, ВНП ЗВО та НУ, в частині управління ВВНЗ, ВНП ЗВО та НУ, встановлення прав та обов’язків науково-педагогічних, наукових працівників, вимог до нормативів чисельності здобувачів освіти на одну посаду науково-педагогічного працівника у ВВНЗ та ВНП ЗВО, особливостей відображення інформації про ВВНЗ та ВНП ЗВО в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, визначити нові рівні військової освіти, а також узгодити норми зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.

 1. Внесено на розгляд проєкт:
 • Закону про внесення змін до статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту” щодо пільги за харчування дитини – 6037
 • Постанови про забезпечення виконання Закону України “Про освіту” щодо підвищення посадових окладів для педагогічних працівників – 6033
 • Закону про внесення змін до статті 57 Закону України “Про освіту” щодо пільг з користування житлом, опаленням і освітленням для педагогічних працівників – 6027
 • Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин – 6015
Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Запрошуємо до участі у конкурсі аналітичних робіт!

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» став тематичним партнером ХIV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України». Конкурс проводиться серед молодих українських дослідників віком до 30 років. Його метою

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”. Жовтень 2021

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» презентує новий випуск бюлетеня «Академічна доброчесність», підготовлений експертом центру Євгеном Ніколаєвим. Цей випуск присвячений темі рецензування дипломних робіт. Ми обговорюємо питання різних

Print Friendly, PDF & Email
докладніше