«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Огляд освітніх новин та проєктів НПА: 13 – 17 вересня 2021 року

Що нового в освіті? Головне за тиждень – у дайджесті ОсвітАналітики

 

 1. Єдиний державний кваліфікаційний іспит

Наказом МОН від 13 вересня 2021 року № 980 утворено робочу групу з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» та затверджено її склад.

 1. Удосконалення вищої освіти

Підписано Угоду про позику щодо фінансування інвестиційного проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» у розмірі 200 млн доларів США.

Метою реалізації інвестиційного проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» є створення умов для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні. Пропонований проєкт складається з чотирьох взаємопов’язаних компонентів:

 • вдосконалення підходів до управління, фінансування, якості та прозорості у сфері вищої освіти;
 • формування партнерських альянсів закладів вищої освіти для підвищення ефективності та якості;
 • розбудова спроможності та покращення освітнього середовища;
 • оперативне управління проєктом, його оцінювання та моніторинг реалізації, організація діяльності системи фінансового управління, підготовка звітних документів.

Основними напрямами спрямування фінансових ресурсів у межах проєкту є:

 • підтримка об’єднаних університетів – тих закладів, які ініціюють процедури злиття для більш ефективної організації навчання та викладання;
 • інвестиційна підтримка закладів вищої освіти, які демонструють достатній потенціал для розвитку та ефективність управлінських процесів;
 • розбудова цифрової інфраструктури та цифрових рішень для ЗВО – від закупівель мультимедійного обладнання до цифровізації процесів управління та оцінювання навчальних досягнень.

 

 1. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

Наказом МОН від 13 вересня 2021 року № 983 внесено зміни до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

Так, затверджено зміни до Навчального плану спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів музичного циклу.

 1. Підвищення кваліфікації асистентів вчителів

Наказом МОН від 13 вересня 2021 року  № 981 затверджено типову програму підвищення кваліфікації асистентів учителів «Професійна діяльність асистентів вчителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Типова програма передбачає наступні теми:

 • Реалізація Концепції Нової української школи на рівні базової середньої освіти;
 • Комфортний і ефективний перехід учнів з особливими освітніми потребами від початкової до базової освіти;
 • Ролі та завдання асистентів вчителів в умовах інклюзивного навчання на рівні базової освіти;
 • Стратегії педагогічної підтримки здобувачів базової середньої освіти в умовах інклюзивного навчання;
 • Використання цифрових технологій та навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

 

 1. Вшанування роковин трагедії Бабиного Яру

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 1010-р Міністерством освіти в науки було розроблено методичні рекомендації до вшанування пам‘яті жертв Бабиного Яру у закладах освіти та забезпечено організацію проведення у закладах освіти відповідних заходів.

Так, листом № 1/9-468 від 14.09.2021 року, направленого керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації, керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти, керівникам закладів загальної середньої освіти, надано рекомендації щодо проведення загальнонаціонального уроку пам‘яті та інших заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру 29-30 вересня 2021 року.

 1. Енергоефективність у сфері освіти

Між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством освіти і науки України укладено Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

У результаті співробітництва сторони очікують наступні результати:

 • зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг закладами освіти;
 • покращення інвестиційної привабливості заходів та проєктів з підвищення енергоефективності;
 • збільшення кількості енергоефективних будівель у сфері освіти.

Співпраця у цьому питанні з Держенергоефективності відкриває для закладів освіти нові можливості, що сприятимуть покращенню якості освітнього процесу, зниженню витрат на енергоносії та інші комунальні послуги.

 1. Організація інклюзивного навчання

Урядом затверджено новий Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, який набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Додаток до Порядку визначає 5 Рівнів підтримки в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти та критерії їх визначення.

Якщо в  учнів виникають незначні, поодинокі труднощі, які можна подолати зусиллями закладу освіти, їм може надаватися підтримка першого рівня.

Якщо зусиль закладу освіти буде недостатньо, батькам буде рекомендовано звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб. Вже тоді визначатиметься, який рівень підтримки під час освітнього процесу може надаватися такому учню. Зокрема, другий рівень надається учням, які мають труднощі ІІ ступеня прояву (труднощі легкого ступеня прояву). Третій – надається учням, які мають труднощі ІІІ ступеня прояву (труднощі помірного ступеня прояву). Відповідно, четвертий  – особам з ООП, які мають труднощі тяжкого ступеня прояву. Учням із найважчими ступенями прояву надається п’ятий рівень.

Порядком передбачено, що за наявності в закладі освіти кількох класів із здобувачами освіти одного року навчання учні розподіляються пропорційно між такими класами з урахуванням обсягу тимчасової або постійної підтримки учнів з ООП (усі рівні підтримки):

 • не більше одного учня, який потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;
 • не більше двох учнів, які потребують третього рівня підтримки;
 • не більше трьох учнів, які потребують другого рівня підтримки.

Учні, які потребують першого рівня підтримки, розподіляються між класами без урахування кількості таких осіб.

До з’єднаного класу (класу-комплекту) учні зараховуються без урахування кількості таких осіб.

За наявності в населеному пункті одного закладу освіти учні розподіляються між класами такого закладу освіти без урахування кількості таких осіб.

 1. Використання коштів Фонду Президента України

Урядом прийнято постанову «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Згідно з рішенням Уряду кошти Фонду Президента України будуть направлені передусім на підтримку діяльності молоді, а саме:

 • на підготовку магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, у тому числі за рахунок грантів на навчання за кордоном;
 • на стажування в провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, для участі в міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях;
 • на заохочення учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, а також переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів за досягнення в освітній, науковій і спортивній діяльностях.

 

 1. Карантинні обмеження

Оприлюднено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 і від 29 червня 2021 р. №677, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Зміни набирають чинності з 20 вересня 2021 року.

 1. Присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій

Уряд затвердив Порядок присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами.

Документом встановлено вимоги до процедур визнання результатів навчання, здобутих, зокрема, шляхом неформальної та інформальної освіти, та присвоєння й підтвердження відповідних професійних кваліфікацій вищезазначеними центрами.

Процедура присвоєння/підтвердження складається з таких етапів:

 • прийняття кваліфікаційним центром заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації та інших документів, поданих здобувачем, щодо набутих ним компетентностей та/або результатів навчання;
 • співбесіда із здобувачем щодо набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації;
 • ухвалення рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання;
 • проведення процедури оцінювання;
 • ухвалення рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та надання відповідного документа.

Мережу кваліфікаційних центрів створюватимуть роботодавці, заклади освіти, професійні асоціації, інші зацікавлені суб’єкти, що передбачено Законом України «Про освіту». Центри, які видаватимуть сертифікати про підтвердження професійної кваліфікації, мають бути акредитовані Національним агентством кваліфікацій.

 1. Посади науково-педагогічних працівників

Надано на ознайомлення проєкт Закону про внесення змін до статті 55 Закону України “Про вищу освіту” щодо основних посад науково-педагогічних працівників – 6050.

Так, пропонується виключити з переліку посад наступні посади:

 • директора та наукового працівника бібліотеки;
 • директора та наукового працівника музею.

Таким чином буде усунуто суперечності, що виникли у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти» 849-ІХ від 02.09.2020 року.

 1. Пільги за харчування

Надано на ознайомлення проєкт Закону про внесення змін до статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту” щодо пільги за харчування дитини – 6037.

Законопроєктом передбачено, що від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував двократного прожиткового мінімуму, щодо дасть можливість забезпечувати харчуванням дітей із малозабезпечених сімей.

 1. Заходи для оцінки та подолання наслідків пандемії COVID-19 у сфері освіти

Проєкт Постанови Верховної Ради України «Про запровадження заходів для оцінки та подолання наслідків пандемії COVID-19 у сфері освіти» передбачає здійснення оцінки впливу та подолання наслідків пандемії COVID-19 у сфері освіти. Для досягнення цієї мети поставлено наступні цілі:

 • визначити рівень компетентностей учнів, що здобувають повну загальну середню освіту, з основних галузей знань;
 • визначити, яка частка учнів не володіє компетентностями з основних галузей знань на базовому рівні;
 • визначити, як соціально-економічний контекст та освітнє середовище пов’язані з рівнем компетентностей учнів з основних галузей знань;
 • визначити, як організація дистанційного навчання у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти вплинула на мотивацію до навчання та психологічний стан учнів;
 • зробити спробу визначити втрати у навчанні, що їх учні зазнали через карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи та перехід на дистанційне та змішане навчання;
 • зібрати кращі практики організації дистанційного та змішаного навчання та розробити систему подолання наслідків пандемії у сфері освіти.

 

 1. Посадові оклади педагогічних працівників

Проєкт Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення виконання Закону України «Про освіту» щодо підвищення посадових окладів для педагогічних працівників» передбачає виконання норми Закону України «Про освіту».

Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії повинен бути збільшений Кабінетом Міністрів України протягом 2022 року до з 4893 грн. до 10192 грн. (4*2548), але у Бюджетній декларації таке збільшення не передбачено.

У зв‘язку з цим, проєктом  передбачено доручення Кабінету Міністрів України невідкладно прийняти рішення про виконання Закону України «Про освіту» щодо підвищення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб окладів протягом 2022 року, та відповідно посадових окладів інших педагогічних працівників.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 31 жовтня — 19 листопада 2022 року

Постанова КМУ від 28.10.2022 р. № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Усього 26% американських учнів 8 класів мають відмінні знання з математики – що показали результати національного тестування учнів у США після пандемії?

Григорій Рій  У жовтні Департамент освіти США оприлюднив результати національного тестування учнів 4 та 8 класів з математики та читання. Воно пройшло вперше від початку пандемії

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність». Листопад 2022

За результатами численних консультацій, презентацій на конференціях і декількох раундів доопрацювань міжнародна команда проєкту Bridge оприлюднила чеклісти для наукових керівників, студентів магістратури й аспірантів. Цей

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Втрати української системи освіти через війну: інфраструктура та людський капітал. Частина 3

Григорій Рій  Першу частину огляду втрат української системи освіти через війну було опубліковано в середині квітня, коли російські війська лише покинули передмістя Києва та зосередили

Print Friendly, PDF & Email
докладніше