«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Огляд освітніх новин та проєктів НПА: 11 – 15 жовтня

Що нового в освіті? Головне за тиждень – у дайджесті ОсвітАналітики

 

 1. Для громадського обговорення

 Для громадського обговорення пропонується проєкт змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2016 року № 537 «Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року».

Проєкт передбачає удосконалення проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі фахової передвищої, вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України Автономної Республіки Крим та міста Севастополь після 20 лютого 2014 року.

 1. ЄДКІ

Затверджено Програму єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Екзаменаційна робота буде складатися з фабул (описів фактичних обставин ситуації). До кожної фабули буде наведено не більше 12 тестових завдань (запитань) за такими типами:

 • завдання, що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;
 • завдання, що мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні;
 • завдання, що потребують визначення послідовності/пріоритетності;
 • завдання, що потребують визначення відповідності.

Загальна кількість тестових завдань – 120, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.

Програма ЄДКІ за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» складається з 12 розділів:

 • Конституційне право України;
 • Адміністративне право України;
 • Адміністративне судочинство в Україні;
 • Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини;
 • Цивільне право України;
 • Цивільне процесуальне право України;
 • Трудове право України;
 • Міжнародне приватне право;
 • Кримінальне право України;
 • Кримінальне процесуальне право України;
 • Міжнародне кримінальне право, включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності;
 • Загальні етичні вимоги правничої професії.

 

 1. Умови прийому

Наказом МОН від 13.10.2021 року #1098 затверджено Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Ці Умови є обов‘язковими для всіх закладів вищої освіти, крім військових закладів.

Так, прийом до закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі.

 1. Канікули

Листом МОН # 1/9-540 від 13.10.2021 року було рекомендовано закладам загальної середньої освіти оголосити з 18.10.2021 року канікули у зв’язку з погіршення епідеміологічної ситуації.

 1. Цифрові системи контролю успішності

Наказом МОН від 13.10.2021 року затверджено програми реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Використання цифрових систем контролю успішності здобувачів освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» на базі закладів П(ПТ)О Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Сумської областей.

Метою інноваційної діяльності є теоретичне обґрунтування, розроблення та експериментальна перевірка методики моніторингу та діагностики оцінювання ефективності використання цифрових систем контролю успішності здобувачів освіти в закладах П(ПТ)О шляхом впровадження е-журналу «Атомс» в освітній процес.

 1. Положення про ліцей

Кабінет Міністрів затвердив Положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності ліцеїв як закладів загальної середньої освіти.

Згідно з Положенням, ліцей є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. Водночас за рішенням засновника ліцей може забезпечувати також здобуття початкової освіти, базової середньої освіти. Приватні та корпоративні ліцеї, а також ліцеї, особливості освітньої діяльності яких визначені міжнародними договорами України, можуть провадити освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти (9-11(12) класи) відбувається на конкурсних засадах.

Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до законодавства та освітньої програми (освітніх програм), схваленої педагогічною радою та затвердженої керівником ліцею. Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної середньої освіти визначається освітньою програмою ліцею.

Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до законодавства та освітньої програми (освітніх програм), схваленої педагогічною радою та затвердженої керівником ліцею. Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної середньої освіти визначається освітньою програмою ліцею.

 1. Дошкільна освіта

Урядом схвалено проєкт нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту».

МОН пропонує запровадити інтернатуру для молодих фахівців сфери дошкілля, реалізувати принцип «гроші ходять за дитиною», втілити в життя академічну автономію закладів дошкільної освіти та упорядкувати їхню типологію.

Так, законопроєктом пропонуються покращені умови для здобувачів дошкільної освіти:

 • забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти;
 • удосконалення функціонування закладів дошкільної освіти;
 • цифровізація освітніх і управлінських процесів;
 • впровадження альтернативних механізмів фінансування;
 • розвиток закладів дошкільної освіти усіх форм власності;
 • забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Законопроєкт – # 6172,  направлено на розгляд Комітету

 1. Гранична вартість документів про здобуття фахової передвищої освіти

Постановою Уряду від від 11 жовтня 2021 р. № 1058 затверджено граничну вартість документів про здобуття фахової передвищої освіти, що виготовляються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету.

Так, вартість документів не повинна перевищувати 3 відсотки прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до законодавства на 1 січня року видачі такого документа.

 1. Рамкова програма з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії

Розпорядженням Президента України №559/2021-рп від 11 жовтня 2021 року уповноважено Міністра освіти і науки України С.Шкарлета на підписання Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 – 2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».

12 жовтня на 23-му Саміті Україна – Європейський Союз було офіційно підписано Угоду про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії «Євратом».

Після завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації Угоди, українські вчені, інноватори та підприємці можуть мати доступ до всіх інструментів підтримки та залучати грантові кошти для реалізації спільних міжнародних проектів програм «Горизонт Європа» та «Євратом».

 1. Участь здобувачів освіти в управлінні закладом вищої освіти

Надано для розгляду Проєкт Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення прав здобувачів вищої освіти брати участь в управлінні закладом вищої освіти – 5374/П

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 6 – 18 червня 2022 року

      Закон України від 22.05.2022 р. № 2265-ІХ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 9 – 21 травня 2022 року

      Постанова КМУ від 13.05.2022 р. № 599 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності» Постановою

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 25 квітня – 7 травня 2022 року

      Закон України від 21.04.2022 р. № 2215-ІХ «Про дерадянізацію законодавства України» Внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема що стосуються

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”. Травень 2022

Травневий номер бюлетеня «Академічна доброчесність» допоможе викладачам підготуватися до проведення літньої екзаменаційної сесії. Ми говоримо про різні формати проведення іспитів (письмовий, усний, тестування, дистанційний, «a

Print Friendly, PDF & Email
докладніше