«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Огляд освітніх новин та проєктів НПА: 18 – 22 жовтня

Що нового в освіті? Головне за тиждень – у дайджесті ОсвітАналітики

 1. ЄДКІ

Спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національного агентства України з питань державної служби від 18 жовтня 2021 року N1105/165-21 затверджено програму єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Метою ЄДКІ є оцінювання готовності випускника закладу вищої освіти самостійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування шляхом встановлення відповідності досягнутих здобувачем | вищої освіти результатів навчання вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ЄДКІ охоплює завдання зі стислим зрозумілим описом змін у сфері державної політики та врядування, публічного управління, публічної служби з посиланнями на нормативно-правові акти, що регламентують сферу публічного управління та адміністрування.

 

 1. Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти»

Наказом МОН від 19 жовтня 2021 року N 755-21 затверджено професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти».

Основною метою професійної діяльності є організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей відповідно до державного стандарту.

Професійним стандартом встановлено умови допуску до роботи за професією, загальні компетентності, перелік та опис трудових функцій.

 

 1. Співпраця МОН та Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа»

20 жовтня 2021 року підписано меморандум про співпрацю Міністерства освіти і науки України та Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа».

Метою меморандуму є сприяння розвитку вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науки, наукової та науково-технічної діяльності для задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, результатах прикладних наукових досліджень, забезпечення її інноваційного розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності.

Напрями співробітництва охоплюють створення та впровадження освітніх сервісів, підготовку фахівців для національної економіки, розвиток підприємницької освіти, розробку та впровадження інновацій з метою підвищення якості освіти, а також сприяння організації конференцій, візитів, зустрічей, семінарів, тренінгів, фестивалів і виставок з питань співпраці.

 

 1. Організація освітнього процесу

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням респіраторної хвороби COVID-19, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти з 25 жовтня по 15 листопада 2021 року.

Вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі із специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких вони перебувають.

 

 1. До громадського обговорення:

Проєкт стандарту розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до статті 32 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», підпункту 15 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

 • загальні положення щодо реалізації стандарту;
 • вимоги до результатів навчання, що містять: перелік ключових компетентностей за професією; загальні знання та вміння за професією; перелік результатів навчання та їх зміст;
 • орієнтовний перелік основних засобів навчання;
 • інформація про розробників стандарту.

 

 1. Стандарт професійної освіти

Уряд затвердив Державний стандарт профосвіти.

Створення освітніх стандартів професійної освіти тепер базуватиметься на компетентнісному підході. Він передбачає отримання учнями ключових, загальних та професійних компетентностей, які будуть актуальними на ринку праці та сприятимуть особистісному розвитку учня.

Ключові компетентності, які здобуває учень закладу професійної освіти протягом навчання, є загальними для всіх рівнів освіти. Вони створюють умови для навчання особистості протягом життя. Професійні компетентності мають формуватись на основі трудових функцій, що визначені стандартом певної професії.

Новий Державний стандарт профосвіти також має оновлену структуру та змінені вимоги до освітнього рівня вступників. Крім того, він визначає коло зацікавлених сторін, які мають погоджувати створені освітні стандарти з конкретних професій.

 

 1. Дошкільна освіта

 Надано на ознайомлення Проєкт Закону про дошкільну освіту – 6172.

Проєкт Закону України «Про дошкільну освіту» розроблено з метою удосконалення функціонування системи дошкільної освіти, впровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти, підвищення якості дошкільної освіти, розширення доступу до дошкільної освіти, розвиток закладів дошкільної освіти усіх форм власності, забезпечення доступу дітей до якісної дошкільної освіти.

Проєкт акта урегульовує питання рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти, зокрема:

 • доступності для осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечення якості дошкільної освіти;
 • атестації та сертифікації педагогічних працівників;
 • ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів;
 • засад здійснення інституційного аудиту;
 • прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
 • призначення на посаду керівника закладу дошкільної освіти (за результатами конкурсного відбору) тощо.

 

 1. Функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на своєму засіданні 21.10.2021 розглянув проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» – 6197.

Верховний Суд дійшов висновку, що конкурсний відбір членів НАЗЯВО відбувся з істотними порушеннями процедури, що безпосередньо вплинули на його результати.

Зокрема, Верховний Суд указав на наявність розбіжностей між ч. 2 ст. 19 Закону України «Про вищу освіту» та Положенням про конкурс у частині механізму реалізації принципу галузевого представництва, усунення яких має відбуватися із застосуванням акта, що має вищу юридичну силу, тобто Закону.

Законопроект розроблений з метою усунення правової колізії та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Проект Закону спрямований на уникнення блокування роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до проведення необхідних процедур обрання нових членів агентства.

Проектом Закону пропонується механізм забезпечення роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у перехідний період, яким надається право Кабінету Міністрів України затвердити тимчасовий склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти без проведення конкурсу, передбаченого Законом України “Про вищу освіту”.

Повноваження тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти тривають до затвердження нового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сформованого за наслідками конкурсу.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вирішив клопотати про включення до порядку денного проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та рекомендувати за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому.

 

 1. Надано для розгляду
 • Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності – 5644
 • Проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до статті 71 Закону України “Про вищу освіту” щодо питання використання коштів спеціального фонду закладу вищої освіти від надання платних послуг у сфері вищої освіти – 5471/П
Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 6 – 18 червня 2022 року

      Закон України від 22.05.2022 р. № 2265-ІХ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 9 – 21 травня 2022 року

      Постанова КМУ від 13.05.2022 р. № 599 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності» Постановою

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 25 квітня – 7 травня 2022 року

      Закон України від 21.04.2022 р. № 2215-ІХ «Про дерадянізацію законодавства України» Внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема що стосуються

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”. Травень 2022

Травневий номер бюлетеня «Академічна доброчесність» допоможе викладачам підготуватися до проведення літньої екзаменаційної сесії. Ми говоримо про різні формати проведення іспитів (письмовий, усний, тестування, дистанційний, «a

Print Friendly, PDF & Email
докладніше