«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Огляд освітніх новин та проєктів НПА: 01 – 10 грудня

Що нового в освіті? Головне за тиждень – у дайджесті ОсвітАналітики

 

Постанова КМУ від 02.12.2021 р. № 1256 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій»

Приведено у відповідність до чинного законодавства термінологію, шо вживається у Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою КМУ від 12.07.2004 № 882, а також редакційно уточнено виклад окремих норм. Основні параметри виплати академічних стипендій залишаються незмінними:

 • академічні стипендії виплачуються на основі рейтингу здобувачів освіти, складова успішності має становити не менше 90% рейтингового балу;
 • кількість одержувачів академічної стипендії встановлюється вченою (педагогічною) радою закладу освіти у діапазоні 40–45% кількості студентів, які навчаються за державним замовленням.

 

Постанова КМУ від 09.12.2021 р. № 1292 «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені»

Угода передбачає забезпечення механізму взаємного визнання документів про освіту та наукові ступені, отриманих в Україні та Угорщині. Відтепер здобувачі освіти матимуть змогу вільно продовжити професійну діяльність або навчання в обох країнах.

 

Розпорядження КМУ від 09.12.2021 р. № 1619-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022—2027 роки»

Концепція передбачає здійснення таких заходів:

 • реалізація в системі професійної (професійно-технічної) освіти нової децентралізованої моделі управління та фінансування, орієнтованої на результати;
 • оновлення змісту і підвищення рівня якості професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розвиток партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
 • популяризація професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розбудова системи професійної орієнтації з метою залучення учнівської молоді та дорослого населення до навчання в системі професійної (професійно-технічної) освіти;
 • підвищення мотивації викладацького складу, залучення молодих кадрів до роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • нормативне забезпечення процедур для підтвердження результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти;
 • реалізація програм міжнародної співпраці, академічної мобільності та обміну досвідом працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Розпорядження КМУ від 09.12.2021 р. № 1618-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні”»

Уряд погодив залучення позики від ЄІБ для реалізації проекту «Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні» у розмірі 58 млн євро.

Розпорядження КМУ від 02.12.2021 р. № 1586-р «Про затвердження тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Унаслідок прийняття розпорядження відновлено діяльність НАЗЯВО із акредитації освітніх програм у сфері вищої освіти.

Наказом МОН від 07.12.2021 № 1317 затверджено Типову освітню програму для 5-10 (11) класів спеціальних закладів середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, на основі якої розроблятимуться модельні навчальні програми і навчальні програми конкретних шкіл. Про спільне і відмінне між цими видами документів, підходи до їх підготовки можна почитати у статті «Навчальна програма не має копіювати модельну».

Наказ МОН від 10.12.2021 № 1340 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності»

Типова програма з розвитку цифрової компетентності, що розрахована на викладання курсу обсягом 150 годин (5 кредитів ЄКТС), має бути основою для організації і проведення закладами післядипломної педагогічної освіти програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері цифрової компетентності.

Лист МОН від 08.12.2021 № 1/21460-21 «Про атестацію здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня»

Міносвіти інформує, що атестація здобувачів вищої освіти магістерського рівня за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (вступників 2020 року) відбуватиметься у формі, визначеній закладами вищої освіти, себто без проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Водночас атестація магістрантів зазначених спеціальностей, що вступили на навчання у 2021 році, відбуватиметься у формі ЄДКІ.

 

Громадське обговорення:

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні».

Проєктом акта вносяться зміни до Положення, а саме:

 • уточнюється вік претендентів, які висуваються на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (далі – стипендії);
 • передбачається подання документів для участі в конкурсі шляхом заповнення відповідної електронної форми на офіційному вебсайті МОН;
 • надається право комісії з відбору претендентів, які беруть участь у конкурсі, в разі необхідності перерозподіляти стипендії між державними органами та національними академіями наук за умови неподання на конкурс претендентів відповідними органами та/або національними академіями наук;
 • доповнюється положеннями щодо особистої відповідальності претендентів за достовірність поданих матеріалів, недопущення повторного подання претендентів, що вже отримували стипендії, та подання одного й того ж претендента від різних закладів вищої освіти, національних академій наук, наукових установ або рад молодих вчених при органах виконавчої влади, а також у різних номінаціях;
 • передбачається при проведенні відбору претендентів на здобуття стипендій використання комісією з відбору претендентів критеріїв, які затверджуються наказом МОН.
Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 4 – 16 липня 2022 року

      Закон України від 19.06.2022 р. № 2299-ІХ «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво» Угода

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 20 червня — 2 липня 2022 року

        Закон України від 19.06.2022 р. № 2312-ІХ «Про внесення змін до Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” щодо окремих аспектів підготовки

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 6 – 18 червня 2022 року

      Закон України від 22.05.2022 р. № 2265-ІХ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше