«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 21–26 березня 2022 року

 

 

 

Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Встановлено низку особливостей здійснення трудових відносин в умовах воєнного стану, зокрема:

  • умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників;
  • роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою;
  • допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці;
  • нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень;
  • для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень;
  • не діє норма щодо скорочення тривалості роботи напередодні вихідних і святкових днів;
  • святкові дні не є вихідними;
  • дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця;
  • щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні;
  • запроваджено можливість призупинення дії трудового договору: трудові відносини не припиняються, однак протягом певного часу працівник не виконує роботу, роботодавець йому не виплачує зарплату.

 

Постанова КМУ від 21.03.2022 р. № 338 «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану»

Державній службі якості освіти дозволено тимчасово приймати рішення про умовну акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, акредитація яких передбачалася в лютому — липні 2022 р., за заявою закладу освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості.

Строк переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітньо-професійних програм) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти продовжено з відтермінуванням оплати послуги до трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Постанова КМУ від 21.03.2022 р. № 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44»

Установлено, що період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення строків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

Нагадуємо, що ми нещодавно аналізували основні проблемні питання нового порядку здобуття ступеня доктора філософії у статті «Нові правила захисту дисертації доктора філософії: що не так?».

Постановою від 24.03.2022 р. № 355 Кабінет Міністрів України денонсував (припинив дію) низки угод з російською федерацією щодо співробітництва у галузі освіти і науки.

Постанова КМУ від 26.03.2022 р. № 365 «Про внесення змін до порядків та умов, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 14 лютого 2017 р. № 88»

Залишки коштів освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами дозволено витрачати на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Наказ МОН від 21.03.2022 р. № 265 «Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти»

Керівникам закладів фахової передвищої, вищої освіти дозволено самостійно визначати форми атестації випускників у 2022 році, а також перерозподіляти кредити ЄКТС з переддипломної практики на інші освітні компоненти. Для випускників 2022 року загальна кількість кредитів, передбачена на  практичну підготовку, може бути меншою за визначену стандартом освіти. Особливості атестації випускників галузі знань 22 «Охорона здоров’я» визначатиме Міністерство охорони здоров’я України.

Листом від 19.03.2022 р. № 1/3556-22 Міносвіти інформує, що закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів Казначейства за новою адресою розташування. При цьому слід керуватися Порядком формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженим наказом Мінфіну від 22.12.2011 р. № 1691.

Лист МОН від 21.03.2022 р. № 1/3574-22 «Про видачу довідок про навчання (довідок з місця навчання)»

МОН зобов’язує керівників закладів освіти видавати здобувачам освіти або їхнім законним представникам на підставі належним чином оформленого звернення (заяви) письмові листи (письмові довідки) про факт навчання здобувача освіти у закладі освіти. Ці довідки (листи) доцільно оформляти невідкладно на бланку закладу освіти, а наведену в них інформацію засвідчувати підписом уповноваженої особи та печаткою.

Лист МОН від 22.03.2022 р. № 1/3593-22 «Про здійснення публічних закупівель та обслуговування в органах Казначейства в умовах воєнного стану»

Роз’яснено особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану, зокрема що публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». Детальніше: див. постанову КМУ від 28.02.2022 р. № 169, зі змінами.

Лист Ради молодих вчених при МОН від 16.03.2022 р. № 1202 «Щодо припинення співпраці з російськими та білоруськими закладами освіти і науковими установами»

Рада молодих вчених при МОН звертається до закладів освіти і наукових установ із пропозицією розірвати будь-які партнерські відносини із російськими та білоруськими закладами освіти і науковими установами, а також відмовитися від усіх спільних заходів із країнами-агресорами.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 4 – 16 липня 2022 року

      Закон України від 19.06.2022 р. № 2299-ІХ «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво» Угода

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 20 червня — 2 липня 2022 року

        Закон України від 19.06.2022 р. № 2312-ІХ «Про внесення змін до Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” щодо окремих аспектів підготовки

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 6 – 18 червня 2022 року

      Закон України від 22.05.2022 р. № 2265-ІХ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше