«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Аналітика

Перед стартом 2020-2021 навчального року команда ОсвітАналітики презентувала своє перше дослідження – аналітичну записку «Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину».

Експерти розробили рекомендації щодо організації навчання
у новому навчальному році на основі міжнародного та національного досвіду роботи шкіл під час карантину.

Ми в соцмережах

buklet

Аналітична записка

Такі рекомендації структуровані згідно з шістьма принципами
Рамкової програми для поновлення роботи шкіл.

У повній версії є рекомендації і для органів державної влади,
і для органів місцевого самоврядування, і для керівників закладів
освіти, і для педагогів.

Дослідження: bit.ly/2ZBahbH

Policy Brief

Що пропонує проєкт Державного бюджету 2021 у другому читанні?

Попередньо розмір видатків на сферу освіти, що фінансуються через МОН, у проєкті зменшено майже на 4 млрд гривень у порівнянні з редакцією до першого читання. Тож команда ОсвітАналітики проаналізувала видатки на освіту, передбачені в цьому документі.
 

Як зміняться загальні цифри бюджету сфери освіти та заробітна плата вчителів у наступному році, а також наші рекомендації.

Дослідження: bit.ly/34m6ukH 

Аналітичний звіт щодо автономії шкіл м. Києва

У звіті досліджено ставлення трьох суб’єктів управління столичними закладами загальної середньої освіти — представників Департаменту освіти і науки м. Києва (Департамент), районних у м. Києві управлінь освіти (РУО) і керівників шкіл — щодо питань розширення обсягу академічної, фінансової, кадрової та організаційної автономії середніх шкіл відповідно до оновлених вимог законодавства і трансформації районних управлінь освіти з органу управління закладами освіти у сервісні центри.

Дослідження: bit.ly/3ekHBM5 

Аналітична записка щодо проєкту Стратегії розвитку вищої освіти

У вересні 2020 року Міністерство освіти і науки України розмістило в розділі «Громадське обговорення» свого офіційного сайту проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки.

За результатами аналізу цього документа ОсвітАналітика пропонує свої коментарі та рекомендації із доопрацювання проєкту Стратегії. Дослідження: https://bit.ly/2YpbIvU

Академічна доброчесність в середній освіті

Метою документа є надання читачам методичної підтримки в питаннях розробки, запровадження, моніторингу реалізації політики академічної доброчесності як складової части­ни внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Цільовою аудиторією публікації є вчителі та керівництво середніх шкіл України

Дослідження: https://bit.ly/2UreAqv

Обкладинка

У документі проаналізовано видатки на освіту на 2022 рік та зроблено їх порівняння із затвердженою Бюджетною декларацією на 2022-2024 року та бюджетному запиту МОН на 2022-2024 роки

Дослідження: https://bit.ly/3HJTXcZ 

обкладинку ПХД

Досліджено формування змісту освітньої складової підготовки аспірантів, роль процедури акредитації освітніх програм у забезпеченні їх належної якості, особливості функціонування освітніх програм з малою кількістю аспірантів. Запропоновано кроки з удосконалення
процедури захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дослідження: https://bit.ly/3HJTXcZ 

якість

У звіті представлено результати дослідження з якості природничо-математичної освіти учнів шкіл міста Києва. Діагностовано здатність учнів застосовувати отримані знання з математики, фізики, хімії, біології та географії для вирішення практичних завдань, проаналізовано чинники, що впливають на якість природничо-математичної освіти, наведено рекомендації щодо її підвищення для різних учасників освітнього процесу.

Дослідження: STEM-Education-Quality-in-Kyiv-Report

Аналітичний звіт висвітлює діапазон проблем і викликів, з якими стикнулася система вищої освіти України через наслідки пандемії та війну, оцінює досвід та рішення органів влади й університетів щодо реагування на ці виклики, надає інформацію про актуальний стан української системи вищої освіти в умовах війни, її першочергові та перспективні потреби.

Аналітичний звіт: https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/HigherEd

Публікація узагальнює нагальні й перспективні потреби учасників освітнього процесу та закладів загальної середньої освіти міста Києва, надає рекомендації щодо врегулювання питань організації освітнього процесу, створення безпечних умов і надання психологічної підтримки його учасникам.

Аналітичний звіт: Організація освітнього процесу в школах міста Києва в умовах воєнного стану

У документі розглянуто основні виклики та шляхи перезавантаження реформи “Нова українська школа” в умовах війни і звернена увага на напрями впровадження Державного стандарту базової середньої освіти у 5, 6 та 7 класах.

Аналітична записка: https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/NUSH

8 серпня 2023 року на офіційному сайті МОН було розміщено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (далі — Проєкт). Надаємо свої висновки та пропозиції за результатами аналізу цього документа.

Пропонуємо короткий огляд наукових та аналітичних досліджень щодо міжнародного досвіду зменшення та подолання освітніх втрат

Ми продовжуємо серію аналітичних матеріалів, присвячених аналізу минулорічного НМТ. Поточна публікація має на меті порівняти результати, отримані учасниками під час проходження НМТ в основну, додаткову та спеціальну сесію. Ми хочемо відповісти на запитання: чи справді учасники пізніших сесій НМТ отримали кращий результат, зокрема через повтори тестових запитань?

Ми продовжуємо серію публікацій, присвячених аналізу результатів минулорічної вступної кампанії до українських університетів. У другій частині йдеться про особливості НМТ як формату тестування і результатів його складання у розрізі окремих предметів. Також порівняємо результати складання НМТ, отримані учасниками, які проходили тестування в Україні й за кордоном.

Ми починаємо мінісерію аналітичних матеріалів, що висвітлюють важливі аспекти й результати проведення вступної кампанії до українських закладів вищої освіти (ЗВО) в умовах воєнного стану у 2022 році.  У першій частині поговоримо про ключові нюанси оновлених у 2022 році правил прийому до закладів вищої освіти.

Кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти в Україні продовжує зростати: якщо в середині жовтня 2022 року нараховувалося 2 608 постраждалих закладів освіти, то станом на середину лютого 2023 року їхня кількість становить 3 098. Загалом з початку нового навчального року щодня в Україні зазнає руйнувань одна школа.

Через Covid-19 за останні три роки школярі значно погіршили свої знання і навички з математики та читання.

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року 2 608 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 313 із них зруйновано повністю. Із середини липня ці показники зросли на майже пів сотні пошкоджених шкіл та майже сотню зруйнованих.

Національне агенстство із забезпечення якості вищої освіти на засіданні 30 серпня 2022 року схвалило нову версію проєкту Закону України «Про академічну доброчесність». Ми проаналізували цей законопроєкт і надаємо свої рекомендації щодо його вдосконалення.

У попередньому нашому огляді опублікованому у квітні російськими військами було повністю зруйновано 91 заклад освіти, а 1 014 — пошкоджено. Ці показники зросли удвічі станом на липень — 216 зруйнованих та 2 116 пошкоджених закладів освіти.

В аналітичному матеріалі автори аналізують зміни у правилах участі в програмах академічної мобільності згідно з постановою КМУ від 13.05.2022 року №599 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності”

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну об’єкти освітньої інфраструктури піддаються значним руйнуванням та пошкодженням. Станом на кінець квітня 2022 року повністю зруйновано більше сотні закладів освіти. Масштаби руйнувань за різними підрахунками складають декілька мільярдів доларів.

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» моніторить та підтримує заходи у сфері освіти, що їх під час військового стану здійснюють заклади освіти, МОН, Верховна Рада, інші державні органи. Водночас, вважаємо за необхідне втілити ще декілька кроків, спрямованих на захист прав учасників освітнього процесу у поточних вкрай складних для всіх умовах

Проаналізовано світовий досвід переосмислення ролі вчителя літератури та підходів до навчання, запропоновано креативні ідеї для втілення в українському просторі, щоб завдяки такій трансформації вчителі могли успішно розвиватися професійно та вдосконалювати комунікацію з учнями.

У 2022 р. вступники на окремі спеціальності магістратури замість вступних іспитів у закладі освіти складатимуть єдине фахове вступне випробування за технологією ЗНО. Ми спробували розібратися у тому, чим вмотивоване це рішення Міноствіти і які наслідки воно може мати

Дізнавайтесь, як проходить вакцинація в інших країнах і яка пріоритетність в отриманні вакцини різними групами населення

То чи варто змінювати запропонований урядом план вакцинації?

Трьома принципами розвитку ЄПВО названі інклюзивність, інноваційність та взаємопов’язаність. У який спосіб реалізація цих принципів впливатиме на зміну ландшафту вищої освіти в Україні?

У проєкті Державного бюджету 2021 у другому читанні розмір видатків на освіту зменшено майже на 4 млрд гривень. Як зміняться загальні цифри бюджету освіти та заробітна плата вчителів у 2021?

Минув місяць після презентації аналітичної записки щодо організації навчання в школах в умовах карантину.
Чи реалізовані рекомендації експертів?

Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах

Даний матеріал взяти з інформаційно-аналітичного ресурсу «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка. Всі права захищені. Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів можливе лише з посиланням на оригінал https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/analitika/?elementor-preview=21&ver=1608192040
Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах
Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах

Даний матеріал взяти з інформаційно-аналітичного ресурсу «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка. Всі права захищені. Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів можливе лише з посиланням на оригінал https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/analitika/?elementor-preview=21&ver=1608192040
Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах

Даний матеріал взяти з інформаційно-аналітичного ресурсу «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка. Всі права захищені. Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів можливе лише з посиланням на оригінал https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/analitika/?elementor-preview=21&ver=1608192040

Рекомендації ґрунтуються на аналізі міжнародного та українського досвіду організації навчання під час карантинних обмежень і запитів освітян.

Print Friendly, PDF & Email