«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Аналітика

Перед стартом 2020-2021 навчального року команда ОсвітАналітики презентувала своє перше дослідження – аналітичну записку «Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину».

Експерти розробили рекомендації щодо організації навчання
у новому навчальному році на основі міжнародного та національного досвіду роботи шкіл під час карантину.

Ми в соцмережах

buklet

Аналітична записка

Такі рекомендації структуровані згідно з шістьма принципами
Рамкової програми для поновлення роботи шкіл.

У повній версії є рекомендації і для органів державної влади,
і для органів місцевого самоврядування, і для керівників закладів
освіти, і для педагогів.

Дослідження: bit.ly/2ZBahbH

Policy Brief

Що пропонує проєкт Державного бюджету 2021 у другому читанні?

Попередньо розмір видатків на сферу освіти, що фінансуються через МОН, у проєкті зменшено майже на 4 млрд гривень у порівнянні з редакцією до першого читання. Тож команда ОсвітАналітики проаналізувала видатки на освіту, передбачені в цьому документі.
 

Як зміняться загальні цифри бюджету сфери освіти та заробітна плата вчителів у наступному році, а також наші рекомендації.

Дослідження: bit.ly/34m6ukH 

Аналітичний звіт щодо автономії шкіл м. Києва

У звіті досліджено ставлення трьох суб’єктів управління столичними закладами загальної середньої освіти — представників Департаменту освіти і науки м. Києва (Департамент), районних у м. Києві управлінь освіти (РУО) і керівників шкіл — щодо питань розширення обсягу академічної, фінансової, кадрової та організаційної автономії середніх шкіл відповідно до оновлених вимог законодавства і трансформації районних управлінь освіти з органу управління закладами освіти у сервісні центри.

Дослідження: bit.ly/3ekHBM5 

Аналітична записка щодо проєкту Стратегії розвитку вищої освіти

У вересні 2020 року Міністерство освіти і науки України розмістило в розділі «Громадське обговорення» свого офіційного сайту проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки.

За результатами аналізу цього документа ОсвітАналітика пропонує свої коментарі та рекомендації із доопрацювання проєкту Стратегії. Дослідження: https://bit.ly/2YpbIvU

Академічна доброчесність в середній освіті

Метою документа є надання читачам методичної підтримки в питаннях розробки, запровадження, моніторингу реалізації політики академічної доброчесності як складової части­ни внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Цільовою аудиторією публікації є вчителі та керівництво середніх шкіл України

Дослідження: https://bit.ly/2UreAqv

Обкладинка

У документі проаналізовано видатки на освіту на 2022 рік та зроблено їх порівняння із затвердженою Бюджетною декларацією на 2022-2024 року та бюджетному запиту МОН на 2022-2024 роки

Дослідження: https://bit.ly/3HJTXcZ 

обкладинку ПХД

Досліджено формування змісту освітньої складової підготовки аспірантів, роль процедури акредитації освітніх програм у забезпеченні їх належної якості, особливості функціонування освітніх програм з малою кількістю аспірантів. Запропоновано кроки з удосконалення
процедури захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дослідження: https://bit.ly/3HJTXcZ 

Проаналізовано світовий досвід переосмислення ролі вчителя літератури та підходів до навчання, запропоновано креативні ідеї для втілення в українському просторі, щоб завдяки такій трансформації вчителі могли успішно розвиватися професійно та вдосконалювати комунікацію з учнями. 

У 2022 р. вступники на окремі спеціальності магістратури замість вступних іспитів у закладі освіти складатимуть єдине фахове вступне випробування за технологією ЗНО. Ми спробували розібратися у тому, чим вмотивоване це рішення Міноствіти і які наслідки воно може мати

Дізнавайтесь, як проходить вакцинація в інших країнах і яка пріоритетність в отриманні вакцини різними групами населення

То чи варто змінювати запропонований урядом план вакцинації?

Трьома принципами розвитку ЄПВО названі інклюзивність, інноваційність та взаємопов’язаність. У який спосіб реалізація цих принципів впливатиме на зміну ландшафту вищої освіти в Україні?

У проєкті Державного бюджету 2021 у другому читанні розмір видатків на освіту зменшено майже на 4 млрд гривень. Як зміняться загальні цифри бюджету освіти та заробітна плата вчителів у 2021?

Минув місяць після презентації аналітичної записки щодо організації навчання в школах в умовах карантину.
Чи реалізовані рекомендації експертів?

Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах

Даний матеріал взяти з інформаційно-аналітичного ресурсу «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка. Всі права захищені. Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів можливе лише з посиланням на оригінал https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/analitika/?elementor-preview=21&ver=1608192040
Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах
Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах

Даний матеріал взяти з інформаційно-аналітичного ресурсу «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка. Всі права захищені. Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів можливе лише з посиланням на оригінал https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/analitika/?elementor-preview=21&ver=1608192040
Рекомендації з освітньої політики щодо організації навчання в школах

Даний матеріал взяти з інформаційно-аналітичного ресурсу «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка. Всі права захищені. Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів можливе лише з посиланням на оригінал https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/analitika/?elementor-preview=21&ver=1608192040

Рекомендації ґрунтуються на аналізі міжнародного та українського досвіду організації навчання під час карантинних обмежень і запитів освітян.

Print Friendly, PDF & Email