«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Мотиваційний лист чи НМТ? Частина друга. Особливості оновленого тесту та його складання в Україні й за кордоном

Євген Ніколаєв, Олена Нікуліна, Григорій Рій

 

Ми продовжуємо серію публікацій, присвячених аналізу результатів минулорічної вступної кампанії до українських університетів. У попередньому матеріалі ми оглянули новації у правилах та процедурах вступу до закладів вищої освіти, зумовлені воєнним станом. Сьогодні ж поговоримо про особливості НМТ як формату тестування і результатів його складання у розрізі окремих предметів. Також порівняємо результати складання НМТ, отримані учасниками, які проходили тестування в Україні й за кордоном.

Особливості НМТ-2022

За понад десятиліття свого існування зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стало невід’ємною частиною доступу до навчання в закладах вищої освіти. Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України в лютому 2022 року вплинуло на проведення цього тесту. Через масштабні воєнні дії навесні 2022 року, ракетні обстріли та безпекові ризики для вступників було вирішено не проводити ЗНО у традиційному форматі. Натомість співробітники Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) в стислі строки розробили національний мультипредметний тест (НМТ), який складався з трьох обов’язкових блоків: української мови, математики та історії України. На відміну від попередніх років, тестування відбувалося в онлайн-форматі, але для цього вступники мали з’явитись до тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ). В Україні ТЕЦ було створено в 21 області та в м. Києві з урахуванням безпекової ситуації в кожному регіоні. Такі центри діяли також за кордоном з огляду на велику кількість біженців з України.

Формат проведення тестування зазнав змін порівняно зі ЗНО. Учасники НМТ виконували всі три блоки завдань (українська мова, математика, історія України) в один день, а на складання всього тесту відводилося 120 хвилин. Відповідно, блоки НМТ з кожного предмета були коротшими за тести ЗНО та містили по 20 завдань закритого типу. Максимальна кількість тестових балів, яку могли набрати учасники, становила 35 балів для української мови, 35 балів для історії України і 30 балів для математики. Отримані бали переводилися у традиційну для ЗНО рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Ще однією особливістю вступної кампанії 2022 року стала можливість вступати на контракт за окремими спеціальностями на підставі індивідуальної усної співбесіди або мотиваційного листа, без складання НМТ. За такою схемою можна було вступити на всі спеціальності, крім тих, що належать до галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», а також окремих спеціалізацій спеціальності 035 «Філологія». Для спеціальності 035 «Філологія» вступати на контракт за мотиваційним листом можна було лише на спеціалізації з української, кримськотатарської мов та літератури й фольклористики.

Учасники НМТ

У складанні НМТ взяли участь 214 107 осіб. 89% учасників складали тест в Україні та 11% — за кордоном. За результатами вступної кампанії на навчання до українських закладів фахової передвищої та вищої освіти на підставі НМТ було зараховано 63,5% учасників цього тесту (131,6 тис. осіб за результатами НМТ вступили на програми вищої освіти, 4,3 тис. осіб — на програми фахової передвищої освіти). Важливо зазначити, що кількість учасників НМТ, які вступили до українських університетів, може бути більшою, адже доступні нам дані не враховують тих, хто склав НМТ, але міг вступити на навчання за результатами індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційного листа. Серед учасників НМТ, зарахованих до українських ЗВО та ЗФПО, 54,8% склали жінки та 45,2% — чоловіки. Станом на 1 вересня 2022 р. середній вік учасників та учасниць НМТ, які вступили до українських ЗВО, склав 18,5 року.

Результати НМТ: предметні блоки

Безпосередній вплив на статистику розподілу набраних учасниками НМТ балів мали два чинники — відсутність відкритих питань та менша кількість тестових завдань. По-перше, коротші тести з більшою ймовірністю категоризують учасників до груп із найнижчими та найвищими результатами. По-друге, відсутність відкритих питань спрощує тест і не дозволяє учасникам з вищим рівнем знань повною мірою продемонструвати власні знання.

Тому розподіл результатів для кожного з предметів демонструє так званий «згладжений хвіст». Це свідчить про те, що частка учасників НМТ, які набрали дуже низькі та низькі бали, менша за тих, хто набрав високі та дуже високі бали.

Наведені вище чинники особливо помітні на гістограмі результатів тестів з математичного блоку. На Рис. 2 зафіксовано два піки, які стосуються діапазону 6—10 тестових балів та максимального значення у 30 тестових балів. Загалом серед близько 214 тисяч учасників НМТ 2022 року 6 135 осіб отримали 200 балів з математики (за шкалою 100—200). Для порівняння: у 2021 році максимальний бал тесту з математики отримали 148 осіб з-поміж близько 244 тисяч учасників (розрахунок зроблено на основі набору даних про результати основної сесії ЗНО у 2021 році). Кількість учасників НМТ, які набрали 200 балів з математики, перевищувала кількість учасників з максимальним результатом з української мови (2 898 осіб) та історії України (4 229 осіб), що дозволяє припустити, що тестове завдання з математики було надміру спрощеним.

Рисунок 1. Розподіл учасників НМТ за набраними балами з української мови, 2022 рік

 

Рисунок 2. Розподіл учасників НМТ за набраними балами з математики, 2022 рік

 

 Рисунок 3. Розподіл учасників НМТ за набраними балами з історії України, 2022 рік

 

Результати учасників, які складали НМТ за кордоном

Звіт УЦОЯО демонструє, що відмінності в результатах НМТ залежно від регіону, типу місця проживання та інших характеристик вступників відповідають відмінностям, що спостерігались у результатах ЗНО попередніх років. Ми б хотіли звернути увагу на відмінності в результатах учасників НМТ, які складали його в Україні й за кордоном. Як свідчить аналіз, учасники НМТ за кордоном у середньому краще склали тест, ніж учасники в Україні. Гістограми розподілу набраних балів (рис. 4—6) демонструють, що результати складання НМТ за кордоном зміщено вправо (більшість результатів лежать у «хвості» гістограми). Це свідчить про те, що більшість учасників НМТ, які складали тест в інших країнах, отримали високі та дуже високі бали.

Різниця між учасниками НМТ, які складали тест в Україні й за кордоном, особливо помітна для математики. Розподіл результатів учасників за кордоном має виразний пік навколо значень, близьких до 200. Іншими словами, серед учасників, які складали НМТ за кордоном, максимальний бал набрала більша частка, ніж серед учасників НМТ в Україні.

Рисунок 4. Результати блоку НМТ з української мови серед учасників, які складали тест за кордоном та в Україні

 

Рисунок 5. Результати блоку НМТ з математики серед учасників, які складали тест за кордоном та в Україні

 

Рисунок 6. Результати блоку НМТ з історії України серед учасників, які складали тест за кордоном та в Україні

 

Можна припустити, що наведені відмінності в результатах учасників НМТ, які складали тест в Україні й за кордоном, є наслідком різниці в соціально-економічному статусі двох груп учасників, адже родини, які покинули територію нашої країни, могли собі дозволити тривале перебування в іншій країні. Дослідження результатів минулорічних ЗНО демонструють, що абітурієнти з вищим добробутом та соціальним статусом родини в середньому краще складають ЗНО. Проте за браком даних про соціально-економічний стан учнів та батьків, що виїхали за кордон, ми не можемо підтвердити це припущення.

Серед додаткових чинників, які вплинули на кращі результати учасників НМТ за кордоном, можна виокремити на рівні припущення серйознішу мотивацію вступників. Варто також врахувати, що участь у НМТ за кордоном взяли не всі українські 11-класники, а лише ті, які планували пов’язати своє майбутнє з українськими закладами освіти і, відповідно, повернутися в Україну.

Ще одним імовірним чинником є те, що учасники НМТ, які виїхали за кордон, мали кращі можливості для навчання (зокрема, можливість приділити підготовці більше часу) та для самостійної підготовки до тестування, адже вони перебували в більш безпечному середовищі. Хоча у психологічному плані їхній стан також був важким через невизначений статус за кордоном, тугу за домівкою, за родичами чи одним із батьків та друзями, пристосування до нових реалій життя в іншій країні, чужі мову, традиції та звичаї.

Висновки

У 2022 році в Україні вступна кампанія вперше відбувалася у вигляді онлайн-тестування з трьох предметів, що отримало назву НМТ. Можемо виокремити принаймні три особливості, що відрізняють цей тест від традиційного для попередніх років ЗНО: це можливість складати тест за кордоном, змінений формат тестування і необов’язковість складання НМТ для вступу.

Аналіз отриманих результатів показав, що переважна більшість учасників отримали високі та дуже високі бали, що свідчить про спрощений зміст завдань, особливо з математики.

Переважна більшість учасників НМТ складали тест в Україні, 11% — за кордоном. Серед закордонних учасників частка тих, хто отримав високі та дуже високі бали, а також тих, хто отримав максимальний бал, вища, ніж серед учасників, які складали тест на території України.

 

Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Думки та позиції, викладені у цій публікації, є позицією авторів та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Позиція Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти

У черговому випуску бюлетеня «Академічна доброчесність» ми переклали позицію Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти. Члени групи підсумовують, що

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти»

14 грудня 2023 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти». Захід

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Якої думки Європейська асоціація університетів про рейтингування закладів вищої освіти?

Після довгої перерви ми повернулися до підготовки нашого бюлетеня «Академічна доброчесність». Для чергового випуску ми переклали коротку публікацію Європейської асоціації університетів про університетські рейтинги. Рейтинги

Print Friendly, PDF & Email
докладніше