«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану. Документи, оприлюднені 25 квітня – 7 травня 2022 року

 

 

 

Закон України від 21.04.2022 р. № 2215-ІХ «Про дерадянізацію законодавства України»

Внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема що стосуються працевлаштування і особливостей надання відпустки здобувачам освіти.

Розпорядження КМУ від 29.04.2022 р. № 329-р «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів»

На період воєнного стану дещо спрощено процедуру надання регіонального замовлення у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Постанова КМУ від 26.04.2022 р. № 481 «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану»

Постановою встановлено можливість застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників суб’єкта господарювання державного сектору економіки, які перебувають в робочий час поза межами робочого місця у випадку, якщо таке перебування не оформлене належним чином (офіційне відрядження, наказ про дистанційну роботу). Проте з огляду на відсутність офіційних роз’яснень щодо того, чи поширюється дія цієї постанови на державні і комунальні заклади освіти, а також з урахуванням статті 57-1 Закону України «Про освіту», що має вищу юридичну силу, ми вважаємо можливе застосування норм цієї постанови закладами освіти небажаним і необґрунтованим.

Постанови КМУ від 26.04.2022 р. № 483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957» та від 29.04.2022 р. № 493 «Про внесення змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Встановлено, що у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) додатковими завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:

  • проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами, які вимушені змінити своє місце проживання (перебування);
  • надання інформації батькам (іншим законним представникам) особи з особливими освітніми потребами, які переїхали на тимчасове місце проживання в межах України, про заклади освіти, в яких можна продовжити здобуття освіти та можливість отримання психологічної, соціальної та іншої допомоги.

Внесено окремі зміни до порядку здійснення оцінки розвитку особи, що проводиться інклюзивно-ресурсними центрами.

Визначено особливості організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Постанова КМУ від 03.05.2022 р. № 529 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 29 грудня 2021 р. № 1440»

Фінансування на оплату праці лікарів-інтернів (слухачів інтернатури) у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на період з травня по грудень 2022 р. включено до програми медичних гарантій, що фінансується через Національну службу здоров’я України.

Постанова КМУ від 03.05.2022 р. № 536 «Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок»

Внесеними змінами уточнено процедурні моменти проведення конкурсів Національного фонду досліджень. Створено передумови до появи потенційних конфліктів інтересів під час проведення таких конкурсів, пов’язаних з тим, що відтепер у конкурсах можуть брати участь проєкти, до числа виконавців яких належать члени наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також близькі особи працівників дирекції, членів наукової ради Фонду, наукового комітету, комісії та експертів конкурсу (що не допускалось раніше).

Постанова КМУ від 07.05.2022 р. № 544 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433»

Уточнено перелік типів позашкільних навчальних закладів.

Наказ МОН від 26.03.2022 р. № 273 «Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України»

Затвердженим Положенням встановлено порядок організації та виконання програми внутрішньої академічної мобільності здобувачів П(ПТ)О на території України, визнання та зарахування її результатів. Документ полегшує організацію продовження здобуття освіти внутрішньо переміщеними особами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих за поточним місцем перебування таких осіб.

Наказ МОН від 20.04.2022 р. № 364 «Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН від 02.05.2022 р. № 400)

Затверджено порядок прийому вступників до закладів фахової передвищої освіти. На основі законодавства України та затвердженого Порядку прийому заклади фахової передвищої освіти мають розробити і затвердити рішенням педагогічної ради закладу фахової передвищої освіти (вченої ради закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти) власні Правила прийому, розмістити їх на своєму вебсайті та внести до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року.

Наказ МОН від 26.04.2022 р. № 384 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 № 1288»

Поновлено організацію і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Підвищення кваліфікації мають проходити посадові особи управлінь освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, закладів, підприємств, установ, організацій у сфері управління МОН у порядку, визначеному наказом МОН від 30.11.2021 р. № 1288.

Наказ МОН від 27.04.2022 р. № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН від 02.05.2022 р. № 400), а також наказ МОН від 15.04.2022 р. № 345 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року N 498»

Затверджено порядок прийому вступників до закладів вищої освіти. Офіційно скасовано проведення у поточному році зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до закладів вищої освіти. Замість ЗНО вступники на бакалаврат складатимуть національний мультипредметний тест, а вступники до магістратури — залежно від спеціальності, магістерський тест навчальної компетентності, магістерський комплексний тест, фаховий іспит, проходитимуть індивідуальну усну співбесіду або подаватимуть мотиваційний лист.

На основі законодавства України та затвердженого Порядку прийому заклади вищої освіти мають розробити і затвердити власні Правила прийому, розмістити їх на своєму вебсайті та внести до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року.

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 р. № 75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 30 квітня 2022 року» (заголовок та текст наказу зі змінами, регулярно оновлюються)

Наказом затверджено перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік важливий в цілях одержання державної допомоги особами, що проживають на відповідних територіях, а також з огляду на наявність численних особливостей організації діяльності закладів освіти, що знаходяться на зазначених територіях України.

Лист МОН від 25.04.2022 р. № 1/4428-22 «Про методичні рекомендації»

Закладам дошкільної освіти надано методичні рекомендації щодо уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та правил поводження в надзвичайних ситуаціях.

Лист МОН від 25.04.2022 р. № 1/4444-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти»

Міносвіти вчергове роз’яснює особливості оплати праці працівників закладів освіти в умовах воєнного стану, зокрема щодо гарантування оплати праці працівників незалежно від місця їх перебування, оплати часу простою, здійснення виплат працівникам закладів, що знаходяться на території тимчасової окупації або у місцях бойових дій, зменшення розмірів надбавок і доплат до посадового окладу.

Лист МОН від 05.05.2022 р. № 1/4866-22 «Про доступ закладів вищої, фахової передвищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

Міносвіти повідомляє про блокування доступу до ЄДЕБО для закладів вищої освіти, що розташовані на території тимчасової окупації або у місцях бойових дій. Доступ буде відновлено або після тимчасового переміщення таких закладів освіти до адміністративно-територіальної одиниці, де вони можуть повною мірою здійснювати свою діяльність, або після стабілізації ситуації у місці їхнього знаходження. Роз’яснено порядок дій для відновлення доступу зазначених закладів вищої освіти до ЄДЕБО.

Тимчасовий порядок акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану : затв. Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, протокол № 6 від 14.04.2022 р.

Документ фактично є роз’ясненням щодо алгоритму реалізації постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295, згідно з якою Нацагентству тимчасово дозволяється проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Громадське обговорення

Проєкти Державних освітніх стандартів з професій 7313 «Ювелір-монтувальник», 7313 «Ювелір (ювелір-модельєр)», 7244 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації». Громадське обговорення триває до 16.05.2022 р.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Якої думки Європейська асоціація університетів про рейтингування закладів вищої освіти?

Після довгої перерви ми повернулися до підготовки нашого бюлетеня «Академічна доброчесність». Для чергового випуску ми переклали коротку публікацію Європейської асоціації університетів про університетські рейтинги. Рейтинги

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Позиція «ОсвітАналітики» щодо проєкту нового переліку спеціальностей для фахової передвищої та вищої освіти

8 серпня 2023 року на офіційному сайті МОН було розміщено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється

Print Friendly, PDF & Email
докладніше