«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану

Документи, оприлюднені 26 грудня 2022 року04 лютого 2023 року

 Постанова КМУ від 16.12.2022 р. № 1496 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти»

Внесено зміни до порядку призначення та виплати соціальних стипендій зазначеним здобувачам освіти.

 Постанова КМУ від 27.12.2022 р. № 1441 «Про зупинення в 2023 році дії деяких постанов Кабінету Міністрів України»

У 2023 р., так само як і в 2022 р., зупинено норми законодавства щодо розподілу бюджетного фінансування між державними закладами вищої освіти на основі «формули», що враховує окремі показники їх діяльності, та щодо індикативної собівартості, згідно з якою заклади вищої освіти не можуть встановлювати вартість навчання за «контрактом» у розмірі, меншому за певний рівень.

Постанова КМУ від 27.12.2022 р. № 1453 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373»

Внесено зміни до Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Окремі функції з супроводу зазначеного питання передано від Мінекономіки до Національного агентства кваліфікацій.

Постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік»

Постановою здійснено розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік.

Постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1490 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410»

Затверджено у новій редакції Концепцію трансформації системи військової освіти.

Постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1494 внесено окремі зміни до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що стосуються особливостей підвищення кваліфікації зазначених осіб в умовах воєнного стану.

Розпорядження КМУ від 30.12.2022 р. № 1219-р «Про затвердження плану дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад»

До початку роботи в очній формі закладів освіти на деокупованій території буде необхідно забезпечити:

 • облаштування захисних споруд цивільного захисту або пристосованих укриттів безпосередньо в закладі освіти або на відстані не більше ніж 100 метрів від будівлі, де розміщується заклад освіти;
 • визначення першочергових потреб закладів освіти для організації харчування в умовах воєнного стану;
 • вивчення потреби в організації підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку осіб, які здобувають повну загальну середню освіту та проживають у сільській місцевості, зокрема із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;
 • визначення потреби в закупівлі шкільних автобусів;
 • проведення аналізу забезпеченості учнів та педагогічних працівників підручниками, комп’ютерною технікою та іншим обладнанням для організації навчання;
 • визначення першочергових потреб дітей з особливими освітніми потребами.

Розпорядженням КМУ від 06.01.2023 р. № 16-р здійснено  розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Розпорядженням КМУ від 20.01.2023 р. № 47-р з тимчасового складу НАЗЯВО виведено Жученка Олексія Анатолійовича.

Розпорядженням КМУ від 20.01.2023 р. № 48-р внесено зміни до переліку іноземних установ, чиї рішення про акредитацію освітніх програм у закладах вищої освіти визнаються в Україні.

Розпорядження КМУ від 27.01.2023 р. № 79-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності»

До заходів у сфері освіти, затверджених документом, належать:

 • поширення інформаційних матеріалів серед дітей, підлітків та молоді про запобігання насильству за ознакою статі;
 • популяризація у соціальних мережах створення “гарячих” телефонних ліній для дітей, підлітків та молоді як каналів інформування щодо протидії насильству та дотримання прав дітей;
 • поширення інформації про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • розроблення та поширення інформаційних матеріалів, зокрема соціальної реклами, про рівний доступ жінок та чоловіків та неупереджений вибір ними професій, розширення економічних прав та можливостей жінок;
 • популяризація ролі дівчат і жінок у стереотипних видах зайнятості;
 • проведення просвітницької кампанії, спрямованої на усунення гендерних стереотипів, расизму, насильства, а також дискримінації осіб з інвалідністю у спорті;
 • передбачення у державному стандарті профільної середньої освіти формування громадянських та соціальних компетентностей, що базуються на рівних правах і можливостях жінок та чоловіків;
 • забезпечення проведення антидискримінаційної експертизи навчальної літератури;
 • забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо заохочення дівчат до STEM-освіти, тижнів з популяризації STEM-освіти та інших заходів;
 • розроблення рекомендацій щодо формування антидискримінаційної політики закладів вищої освіти та наукових установ;
 • підготовка рекомендацій щодо розвитку фізичної культури в закладах освіти з урахуванням гендерно чутливого підходу.

Наказ МОН від 09.09.2022 р. № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними наказом МОН від 23.12.2022 р. № 1169)

Починаючи з вересня 2023 р. атестація педагогічних працівників здійснюватиметься за новими правилами.

Наказом МОН від 12.12.2022 р. № 1111 затверджено перелік експертів з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України.

Наказом МОН від 12.12.2022 р. № 1115 утворено Галузеву тристоронню соціально-економічну раду при Міністерстві освіти і науки України та затверджено її персональний склад.

Наказами МОН від 19.12.2022 р. № 1136 та від 04.01.2023 р. № 3 внесено зміни до Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. Зокрема, визначено, що загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що зараховуються здобувачу освіти за підсумками визнання результатів неформального та/або інформального навчання, не може перевищувати 25 відсотків відповідної освітньої програми (для спеціальностей галузей знань: 12 «Інформаційні технології» не може перевищувати 35 відсотків; 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» — 50 відсотків відповідної освітньої програми).

Наказом МОН від 20.12.2022 р. № 1151 затверджено Комунікаційну стратегію Міністерства освіти і науки України на 2023-2030 роки. Особливо уважно рекомендуємо ознайомитися із четвертим розділом цього документа.

Наказом МОН від 22.12.2022 р. № 1158 внесено зміни до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки України, установах, закладах, організаціях та підприємствах, що належать до сфери його управління.

Наказами МОН від 23.12.2022 р. № 1167, № 1168, № 1182 внесено зміни до дат проведення окремих етапів конкурсного відбору підручників і посібників для 1, 6, 7, 10 класів у 2023 р.

Наказом МОН від 26.12.2022 р. № 1172 затверджено переліку проєктів прикладних досліджень з розроблення наукових засад державної політики у сферах освіти і науки, інноваційної діяльності у зазначених сферах, виконавцями яких є наукові установи, що належать до сфери управління міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 01 січня 2023 року за рахунок коштів Державного бюджету України.

Наказом МОН від 30.12.2022 р. № 1190 затверджено перелік проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів Державного бюджету України».

Наказ МОН від 30.12.2022 № 1191 «Про внесення зміни до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

Із зазначеного Положення виключено норму про те, що студент може бути відрахований з закладу вищої освіти за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Наказ від 31.12.2022 № 1513 «Деякі питання Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію»

Наказом внесено зміни до персонального складу зазначеної Науково-технічної ради.

Наказ Міністерства оборони України від 04.01.2023 р. № 7 «Про організацію і проведення курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти у 2023-2024 роках»

У нормативно-правовому акті регламентовано умови добору кандидатів на навчання на курсах професійної військової освіти та курсах підвищення кваліфікації, визначено порядок їх направлення для проходження підготовки, особливості організації планування навчання на відповідних курсах.

 Наказ МОН від 11.01.2023 № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році».

Наказом звільнено у 2022/2023 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують 4 і 9 класи.

Наказом МОН від 11.01.2023 № 20 затверджено обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, а також обсяги фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, на 2023 рік.

Наказ МОН від 16.01.2023 № 30 «Про організацію виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2023 році»

Затверджено план-графік моніторингу результативності окремих регуляторних актів МОН.

Наказ МОН від 16.01.2023 р. № 35 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році»

Наказом створено робочі групи з розроблення проєкту Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації – вчителів математики, української мови та літератури.

У 2023 році здійснюватиметься сертифікація вчителів початкових класів, математики, української мови та літератури.

Наказом УЦОЯО від 27.01.2023 р. № 9 затверджено Графік проведення незалежного тестування професійних компетентностей педагогічних працівників.

Наказом МОН від 17.01.2023 р. № 39 затверджено перелік науково-технічних робіт, які фінансуватимуться у 2023 р. в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію.

Наказом МОН від 20.01.2023 р. № 57 затверджено Графік особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України на 2023 рік.

Наказ МОН від 30.01.2023 № 90 «Про стан військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів за 2022 рік та завдання на 2023 рік»

Надано інформацію із зазначеного питання. Визначено завдання, зокрема, із підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Наказ МОН від 31.01.2023 № 105 «Про затвердження Плану заходів з погашення бюджетної заборгованості»

Наказ стосується фінансової діяльності закладів, установ та організацій у сфері управління МОН.

Листом від 03.01.2023 р. № 1/61-23 Міносвіти надає методичні рекомендації щодо заповнення та подання звіту про діяльність закладу дошкільної освіти за 2022 рік (форма 85-к) в період воєнного стану.

Лист МОН від 03.01.2023 № 4/26-23 «Про укладання модельних навчальних програм»

Надіслано методичні рекомендації для розроблення модельних навчальних програм для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.

Листом від 10.01.2023 р. № 1/385-23 Міносвіти надсилає інформацію щодо розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами на 2023 рік.

Листом від 24.01.2023 р. № 1/1084-23 Міносвіти інформує, що четвертий етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбудеться 21 березня 2023 р. у дистанційному форматі, та роз’яснює порядок проведення цього етапу конкурсу.

Лист МОН від 27.01.2023 р. № 1/1274-23 «Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти»

Керівним працівникам закладів освіти надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Також іншим працівникам закладів освіти надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але в середньому не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку).

Листом від 31.01.2023 р. № 1/1434-23 Міносвіти інформує про стан пожежної та техногенної безпеки на об’єктах освіти, що належать до сфери управління МОН, у 2022 році.

Громадське обговорення

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт наказу про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються у довільній формі до 7 лютого 2023 року на електронну адресу: mruga@mon.gov.ua

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на рівні фахової передвищої освіти. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту програми приймаються у довільній формі до 08 лютого 2023 року на електронну адресу: mruga@mon.gov.ua

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту програми приймаються у довільній формі до 08 лютого 2023 року на електронну адресу: mruga@mon.gov.ua

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Державного освітнього стандарту з професії 6111 «Плодоовочівник». Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються у довільній формі до 10 лютого 2023 року на електронну адресу: lushyk@mon.gov.ua.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Державного освітнього стандарту з професії 7231 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються у довільній формі до 10 лютого 2023 року на електронну адресу: lushyk@mon.gov.ua.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Уряд «переписав» правила використання освітньої субвенції та формулу її розподілу

Освітня субвенція — кошти, що спрямовуються з державного бюджету до місцевих бюджетів і призначені для виплати зарплати вчителям. Якщо коштів освітньої субвенції для цього недостатньо,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Позиція Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти

У черговому випуску бюлетеня «Академічна доброчесність» ми переклали позицію Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти. Члени групи підсумовують, що

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти»

14 грудня 2023 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти». Захід

Print Friendly, PDF & Email
докладніше