«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану

Документи, оприлюднені 06 лютого – 10 березня 2023 року

Постанова КМУ від 14 лютого 2023 р. № 134 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань цивільного захисту»

Змінами передбачено, що навчання здобувачів освіти діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється за місцем навчання, а організація навчання покладається на МОН. Підготовка студентів закладів вищої освіти до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за нормативними навчальними дисциплінами “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист”, які відповідно передбачають формування у здобувачів вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському) рівні знань, умінь та навичок щодо забезпечення необхідного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил.

Постанова КМУ від 17 лютого 2023 р. № 146 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20».

Внесено зміни до Порядку укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця і Типової форми договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця.

Постановою КМУ від 17 лютого 2023 р. № 149 затверджено Порядок проведення верифікації інформації про освіту, кваліфікацію та професійний досвід медичних, фармацевтичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я.

Розпорядження КМУ від 24 лютого 2023 року № 174-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік»

Затверджено План заходів за 8 стратегічними цілями (здоров’я збережувальна складова освіти, комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності, розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок, удосконалення медичного обслуговування учнів і працівників закладів освіти, ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу, підготовка працівників закладу освіти та їх здоров’я, безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища, міжсекторальна взаємодія та залучення соціальних інституцій) та визначено відповідальних за виконання (МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації)

Розпорядження КМУ від 14 лютого 2023 року № 160-р «Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки».

Планом заходів в цілому передбачено 43 завдання різним органам виконавчої влади. За МОН закріплено виконання завдання «Забезпечення функціонування цілісної системи громадянської освіти та моніторингу її ефективності», «Сприяння професійному розвитку та сталості інститутів громадянського суспільства», зокрема такого заходу як «сприяння запровадженню освітніх програм з менеджменту в інститутах громадянського суспільства для здобувачів вищої освіти», а також низки інших заходів та завдань.

Розпорядження КМУ від 03 березня 2023 року №190-р «Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” та затвердження операційного плану її реалізації на 2023—2025 роки»

Розпорядженням затверджено операційний план реалізації Стратегії. МОН та інші установи визначені відповідальними за досягнення Стратегічної цілі 2 «Здобувачі освіти сприймають читання як невід’ємну складову освітньої практики протягом життя».

 

Наказом МОН від 03 березня 2023 р. № 232 затверджено Перелік проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів державного бюджету України. Всього 152 проєкти.

Наказом МОН від 20 лютого 2023 р. № 185 затверджено рішення вчених рад, у тому числі спеціалізованих, закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, створено спеціалізовані вчені ради, змінено склади спеціалізованих вчених рад тощо.

Наказом МОН від 20 лютого 2023 р. № 184 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 3 модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»:

  • “Інтегрований курс української мови і літератури для класів з навчанням мовою корінного народу та/або національної меншини. 5-6 класи” (авт. І. Хворостяний, І. Унгурян);
  • “Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти” (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.);
  • «Фізика. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Максимович З.Ю., Білик М.М., Варениця Л.В., Коваль Г.С., Микитеєк О.М., Ординович М.Б., Созанський А.В., Шевців В.Ф.).

Наказом МОН від 13 лютого 2023 р. № 145 затверджено графік проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 2024 – 2028 роках

Наказом МОН від 10 лютого 2023 р. № 136  затверджено Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2023 році, надано доручення УЦОЯО, керівникам органів управління у сфері освіти обласних та КМДА з організаційних питань проведення сертифікації.

Наказом МОН від 10 лютого 2023 р. № 135  затверджено рекомендації щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти та примірний перелік обладнання для таких класів.

Наказом МОН від 9 лютого 2023 р. №129 затверджено паспорт бюджетної програми «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами.

Наказом МОН від 9 лютого 2023 р. №128 затверджено паспорт бюджетної програми «Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

Наказом МОН від 9 лютого 2023 р. №133  змінено час проведення з’їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ (21 квітня 2023 року об 11 годині), а також визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2022 року № 1113.

Наказом МОН від 7 лютого 2023 р. № 124 затверджено паспорт бюджетної програми «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки».

Наказом МОН від 7 лютого 2023 р. № 118 затверджено паспорт бюджетної програми «Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти».

Наказом МОН від 7 лютого 2023 р. № 119 визначено, що у 2023 році Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти буде проведено заочно:

  • у двох категоріях (навчальні програми за напрямами позашкільної освіти: еколого-натуралістичним, дослідницько-експериментальним, науково-технічним та художньо-естетичним та навчальна література з позашкільної освіти за еколого-натуралістичним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, науково-технічним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним напрямами);
  • у два етапи (I етап – обласний, міський (у місті Києві) – у березні-червні, II етап Всеукраїнський – у серпні-листопаді).

Наказом МОН від 6 лютого 2023 р. № 115  з 07 лютого 2023 року було введено в промислову експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему «Система електронного документообігу Міністерства освіти і науки України».

Лист МОН від 24 лютого 2023 р. № 1/2777-23 «Про додаткові роз’яснення щодо фінансування простою».

Територіальні громади, в яких є заклади загальної середньої освіти на простої, повинні будуть звертатися до ОВА за цими коштами, підтверджуючи щомісяця фактичну кількість вчителів, яким оголошено простій. Освітня субвенція для оплати простою для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не передбачена. Освітня субвенція для оплати простою з обласного бюджету спрямовується виключно для закладів загальної середньої освіти, які не мають можливості відновити освітній процес, не надали персональні дані учнів та, відповідно, не отримали освітню субвенцію.

Листом МОН від 15 лютого 2023 р. № 1/2198-23 державним органам надано інформацію про проведення курсів з підвищення кваліфікації на базі Київського національного університету імені Вадима Гетьмана (5 навчальних днів за 40-годинною програмою (1,3 кредитів ЄКТС).

Громадське обговорення

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт державного освітнього стандарту з професії 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт порядку проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт державного освітнього стандарту з професії 7241 «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин».

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт державного освітнього стандарту з професії 7233 «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів».

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт положення про переривання навчання здобувачами професійної (професійної-технічної) освіти та надання їм академічної відпустки.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Уряд «переписав» правила використання освітньої субвенції та формулу її розподілу

Освітня субвенція — кошти, що спрямовуються з державного бюджету до місцевих бюджетів і призначені для виплати зарплати вчителям. Якщо коштів освітньої субвенції для цього недостатньо,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Позиція Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти

У черговому випуску бюлетеня «Академічна доброчесність» ми переклали позицію Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти. Члени групи підсумовують, що

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти»

14 грудня 2023 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти». Захід

Print Friendly, PDF & Email
докладніше