«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану

Документи, оприлюднені 15 вересня – 6 жовтня 2023 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1022 «Про внесення змін до Положення про заклад дошкільної освіти».

Урядом внесено зміни до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305. Змінами передбачено можливість переведення вихованців, які змінили місце проживання/перебування та залишили попереднє місце здобуття освіти внаслідок повномасштабного вторгнення, за заявою одного з батьків або законного представника дитини (на період їхньої відсутності), до складу різновікової групи закладу дошкільної освіти. При цьому місця в закладах дошкільної освіти для тимчасово відсутніх вихованців мають бути збережені. Також змінами визначено, що доступ до укриттів в закладах дошкільної освіти під час освітнього процесу надаватимуть лише учасникам освітнього процесу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1025 «Деякі питання державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності».

Урядом відтерміновано до 1 червня 2024 р. проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності відповідно до змін, що були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 414. До 1 червня 2024 р. така державна атестація здійснюється відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 1036 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725».

Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 “Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників”. З 1 січня 2024 року відповідне Положення буде застосовуватися до нових груп працівників сфери охорони здоров’я: фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я. Змінами впроваджується функціонал електронної системи безперервного професійного розвитку, що забезпечить автоматизоване отримання та збереження інформації, взаємодію з державними реєстрами, збереження даних, а також можливість електронної реєстрації провайдерів та заходів та подання апеляції стосовно відмови у реєстрації. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році».

Урядом здійснено перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на суму 413333,5 тис. гривень та збільшення видатків розвитку за зазначеною програмою на відповідну суму.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 1040 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».

Урядом переглянуто умови відбору досліджень і розробок, зокрема їх спрямованість на розв’язання безпосередніх проблем національної безпеки, відновлення та розвиток у післявоєнний час стратегічних галузей промисловості України з використанням новітніх технологій, а також забезпечення пріоритетних реформ, стратегічних ініціатив, реалізація яких є необхідною у воєнний і післявоєнний періоди.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 850-р «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми “Єдність у розмаїтті” на період до 2034 року». 

Урядом передбачено створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівні для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, а також сприяння зміцненню соціальної стійкості, згуртованості та загальнонаціональної єдності українського суспільства.

Зокрема, виконання Програми дасть змогу гарантувати участь представників громадських об’єднань національних меншин (спільнот) та представницьких органів корінних народів України у процесах формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, національних меншин (спільнот) та захисту прав корінних народів України через мережу консультативно-дорадчих органів з питань дотримання прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, при МОН, місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування. Також визначено інші завдання і заходи з виконання Програми. У переліку деяких завдань і заходів з виконання програми МОН є головним розпорядником бюджетних коштів.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 858-р «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти». 

Урядом призначено стипендію 120 науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 872-р «Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2023 році». 

Урядом затверджено відповідний перелік науково-технічних (експериментальних) розробок, державним замовником для яких визначено МОН. У цьому переліку: розроблення поляризаційно-двоканального радара для безпеки польотів вертольотів на малих висотах, розроблення дослідного зразка бортової системи навігації, орієнтації та керування мікро- та наносупутників, розроблення системотехнічних основ та робочої моделі побудови наземного комплексу вітчизняної радіотехнічної системи ближньої навігації типу ТАCAN тощо.

Лист Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2023 р. 1/14058-23 «Про утримання посад НПП».

Державним закладам вищої освіти вказано на необхідність утримувати чисельність науково-педагогічного персоналу в межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. № 1134. 

Лист Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2023 р. 1/14600-23 «Про онлайн-курс “Експрес-медіаграмотність для підлітків”»

МОН інформує про безкоштовний онлайн-курс “Експрес-медіаграмотність для підлітків”, який розрахований на учнів 13-17 років та має на меті навчання навичок інфомедійної грамотності та цифрової безпеки.

Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про співпрацю з Energy Act for Ukraine Foundation про співпрацю для зміцнення енергетичної незалежності закладів загальної середньої освіти в Україні.

МОН інформує, що 28 вересня відбулося апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) за спеціальностями 081 Право та 293 Міжнародне право на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

В апробаційному ЄДКІ взяли участь 7776 осіб зі 117 закладів вищої освіти, розташованих у всіх регіонах України.

Громадське обговорення

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758»

Запропонованими змінами пропонується, зокрема створити нормативно-правові підстави для оприлюднення дисертаційних робіт до захисту, кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти – після захисту, а також безстрокового зберігання стенограми в електронному вигляді у форматі .pdf із текстовим шаром відповідного засідання спеціалізованої вченої ради у Національному репозитарії академічних текстів і визначити відповідальних за забезпечення цього процесу.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту акта приймаються у довільній формі до 17 жовтня 2023 року на електронну адресу: digital@mon.gov.ua

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Якої думки Європейська асоціація університетів про рейтингування закладів вищої освіти?

Після довгої перерви ми повернулися до підготовки нашого бюлетеня «Академічна доброчесність». Для чергового випуску ми переклали коротку публікацію Європейської асоціації університетів про університетські рейтинги. Рейтинги

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Позиція «ОсвітАналітики» щодо проєкту нового переліку спеціальностей для фахової передвищої та вищої освіти

8 серпня 2023 року на офіційному сайті МОН було розміщено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється

Print Friendly, PDF & Email
докладніше