«ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

Новини

Моніторинг освітнього законодавства під час воєнного стану

Документи, оприлюднені 15 вересня – 6 жовтня 2023 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1022 «Про внесення змін до Положення про заклад дошкільної освіти».

Урядом внесено зміни до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305. Змінами передбачено можливість переведення вихованців, які змінили місце проживання/перебування та залишили попереднє місце здобуття освіти внаслідок повномасштабного вторгнення, за заявою одного з батьків або законного представника дитини (на період їхньої відсутності), до складу різновікової групи закладу дошкільної освіти. При цьому місця в закладах дошкільної освіти для тимчасово відсутніх вихованців мають бути збережені. Також змінами визначено, що доступ до укриттів в закладах дошкільної освіти під час освітнього процесу надаватимуть лише учасникам освітнього процесу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1025 «Деякі питання державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності».

Урядом відтерміновано до 1 червня 2024 р. проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності відповідно до змін, що були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 414. До 1 червня 2024 р. така державна атестація здійснюється відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 1036 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725».

Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 “Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників”. З 1 січня 2024 року відповідне Положення буде застосовуватися до нових груп працівників сфери охорони здоров’я: фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я. Змінами впроваджується функціонал електронної системи безперервного професійного розвитку, що забезпечить автоматизоване отримання та збереження інформації, взаємодію з державними реєстрами, збереження даних, а також можливість електронної реєстрації провайдерів та заходів та подання апеляції стосовно відмови у реєстрації. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році».

Урядом здійснено перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на суму 413333,5 тис. гривень та збільшення видатків розвитку за зазначеною програмою на відповідну суму.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 1040 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».

Урядом переглянуто умови відбору досліджень і розробок, зокрема їх спрямованість на розв’язання безпосередніх проблем національної безпеки, відновлення та розвиток у післявоєнний час стратегічних галузей промисловості України з використанням новітніх технологій, а також забезпечення пріоритетних реформ, стратегічних ініціатив, реалізація яких є необхідною у воєнний і післявоєнний періоди.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 850-р «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми “Єдність у розмаїтті” на період до 2034 року». 

Урядом передбачено створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівні для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, а також сприяння зміцненню соціальної стійкості, згуртованості та загальнонаціональної єдності українського суспільства.

Зокрема, виконання Програми дасть змогу гарантувати участь представників громадських об’єднань національних меншин (спільнот) та представницьких органів корінних народів України у процесах формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, національних меншин (спільнот) та захисту прав корінних народів України через мережу консультативно-дорадчих органів з питань дотримання прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, при МОН, місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування. Також визначено інші завдання і заходи з виконання Програми. У переліку деяких завдань і заходів з виконання програми МОН є головним розпорядником бюджетних коштів.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 858-р «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти». 

Урядом призначено стипендію 120 науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 872-р «Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2023 році». 

Урядом затверджено відповідний перелік науково-технічних (експериментальних) розробок, державним замовником для яких визначено МОН. У цьому переліку: розроблення поляризаційно-двоканального радара для безпеки польотів вертольотів на малих висотах, розроблення дослідного зразка бортової системи навігації, орієнтації та керування мікро- та наносупутників, розроблення системотехнічних основ та робочої моделі побудови наземного комплексу вітчизняної радіотехнічної системи ближньої навігації типу ТАCAN тощо.

Лист Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2023 р. 1/14058-23 «Про утримання посад НПП».

Державним закладам вищої освіти вказано на необхідність утримувати чисельність науково-педагогічного персоналу в межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. № 1134. 

Лист Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2023 р. 1/14600-23 «Про онлайн-курс “Експрес-медіаграмотність для підлітків”»

МОН інформує про безкоштовний онлайн-курс “Експрес-медіаграмотність для підлітків”, який розрахований на учнів 13-17 років та має на меті навчання навичок інфомедійної грамотності та цифрової безпеки.

Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про співпрацю з Energy Act for Ukraine Foundation про співпрацю для зміцнення енергетичної незалежності закладів загальної середньої освіти в Україні.

МОН інформує, що 28 вересня відбулося апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) за спеціальностями 081 Право та 293 Міжнародне право на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

В апробаційному ЄДКІ взяли участь 7776 осіб зі 117 закладів вищої освіти, розташованих у всіх регіонах України.

Громадське обговорення

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758»

Запропонованими змінами пропонується, зокрема створити нормативно-правові підстави для оприлюднення дисертаційних робіт до захисту, кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти – після захисту, а також безстрокового зберігання стенограми в електронному вигляді у форматі .pdf із текстовим шаром відповідного засідання спеціалізованої вченої ради у Національному репозитарії академічних текстів і визначити відповідальних за забезпечення цього процесу.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту акта приймаються у довільній формі до 17 жовтня 2023 року на електронну адресу: digital@mon.gov.ua

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наші новини

Презентація аналітичного звіту “Ефективна та прозора процедура акредитації освітніх програм правників як необхідна умова якості юридичної освіти”

  10 червня 2024 року у Домі громадянського суспільства ІСАР Єднання відбулася презентація аналітичного звіту та полісі-бріфу “Ефективна та прозора процедура акредитації освітніх програм правників

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Уряд «переписав» правила використання освітньої субвенції та формулу її розподілу

Освітня субвенція — кошти, що спрямовуються з державного бюджету до місцевих бюджетів і призначені для виплати зарплати вчителям. Якщо коштів освітньої субвенції для цього недостатньо,

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Позиція Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти

У черговому випуску бюлетеня «Академічна доброчесність» ми переклали позицію Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти. Члени групи підсумовують, що

Print Friendly, PDF & Email
докладніше

Круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти»

14 грудня 2023 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: упровадження нового змісту базової середньої освіти». Захід

Print Friendly, PDF & Email
докладніше