Позиція Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти

У черговому випуску бюлетеня «Академічна доброчесність» ми переклали позицію Болонської робочої групи щодо ролі академічної доброчесності в Європейському просторі вищої освіти. Члени групи підсумовують, що заклади вищої освіти повинні розширювати можливості академічної спільноти шляхом: належного навчання; адекватного управління; підтримки академічної спільноти у поглибленні розуміння академічної доброчесності, а також навичок і компетентностей, необхідних для її практичного […]